Go to ...

Observatorul Juridic

Sursa ta de informatii juridice

Asemanari si deosebiri intre contractul individual de munca si contractul de voluntariat


ContractePotrivit art. 10 din Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii actualizat 2015, „contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu”.

Pe de alta parte, in Romania, activitatile de voluntariat sunt reglementate de Legea 78/2014, publicata in  Monitorul Oficial nr. 469 din 26 iunie 2014. Aceasta lege prevede posibilitatea de a se incheia un contract de voluntariat in forma scrisa, in limba romana, intre voluntar si organizatia gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisa revine organizatiei gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. Un expert contabil bun va poate ajuta cu toata documentatia necesara.
Articolul 3 din Legea 78/2014 precizeaza ca voluntariatul consta in participarea voluntarului persoana fizica la activitati de interes public desfasurate in folosul altor persoane sau al societatii, organizate de catre persoane juridice de drept public sau de drept privat, fara remuneratie, individual sau in grup. Activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: arta si cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sanatatea, asistenta sociala, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarea comunitara, dezvoltarea sociala.
Asemenea Legii nr. 195/2001 si Legea 78/2014 utilizeaza sintagma “organizatia gazda”, aceasta fiind persoana juridica de drept public sau de drept privat, fara scop lucrativ, care organizeaza si administreaza activitati de voluntariat.
Conform art. 3, voluntariatul are la baza urmatoarele principii:

a) participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerata si bazata pe o decizie liber consimtita a voluntarului;

b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;

c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea remuneratiei din partea beneficiarului activitatii;

d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat, pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara discriminari;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca platita;

f) caracterul de interes public al activitatii de voluntariat.

Un contract de voluntariat nu se incheie in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.

Asemanari intre contractul individual de munca si contractul de voluntariat

– in primul rand, atat salariatul cat si voluntarul desfasoara o anumita activitate profesionala in favoarea unui beneficiar, subordonandu-se acestuia si obligati fiind sa indeplineasca sarcinile primite;
– in al doilea rand, atat salariatul cat si voluntarul realizeaza munca in cadrul unui program de lucru;
– in al treilea rand, indiferent ca sunt salariati sau voluntari, acestia isi desfasoara munca in conditiile legale de securitate si sanatate in munca, deoarece atat patronul cat si beneficiarul voluntariatului sunt obligati prin lege sa ia masuri pentru evitarea riscurilor de accident si de boala;
– de asemenea, ambele contracte au caracter intuitu personae, iar obligatiile contractului nu se pot realiza prin reprezentare.

Deosebiri intre contractul individual de munca si contractul de voluntariat

– un salariat este remunerat pentru munca sa, nu aceasta este situatia si in cazul unui voluntar care nu obtine o contraprestatie pentru activitatea desfasurata. Asadar, contractul individual de munca este oneros, iar contractul de voluntariat este unui cu titlu gratuit.
– de astfel, o persoana care realizeaza voluntariat nu beneficiaza nici de celelalte drepturi specifice salariatilor: vechime in munca, drepturi de asigurari sociale, concedii de odihna etc;
– spre deosebire de contractul de voluntariat al carui obiect este o activitate in interes public, contractul individual de munca are un obiect alcatuit din doua prestatii diferite:

a. realizarea unei munci pentru un angajator (persoana juridica de drept public sau de drept privat ori

b. plata acestei munci;
– Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare., pe cand raspunderea in cazul contractului individual de munca este reglementata de Codul muncii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *