Go to ...

Observatorul Juridic

Sursa ta de informatii juridice

Aspecte ale relatiei dintre contractul individual de munca si contractul civil de locatiune a lucrarilor


Contract de MuncaIn noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) – Republicat si Actualizat 2015, nu se mai face referire la conventia civila de locatiune a lucrarilor sau de prestari servicii, dar sunt reglementate contractele nenumite (art. 1168) sau contractul de antrepriza (art. 1851). In acest context, astfel de contracte civile pot fi incheiate conform normelor dreptului comun numai pentru activitati ce au caracter ocazional (de circumstanta) si care exclude subordonarea prestatorului muncii fata de beneficiarul acesteia. Un exemplu de astfel de contract il reprezinta cel reglementat de Legea 52/2011, republicata, privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Articolul 2 din Legea nr. 52/2011, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional, iar potrivit art. 3, raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Pentru informatii mai specifice e recomandat sa consultati o firma de contabilitate.

„Art. 2. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca”.

„Art. 3. (1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca. (2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali. (4)

Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate”.

Asadar, poate fi vorba de orice alt contract, dar nu unul de munca in sensul Legii 53/2003, republicata, pentru ca intre zilier si beneficiarul de lucrari are loc o manifestare de vointa reciproca, elementul esential pentru existenta unui contract, de prestari servicii sau cu o alta denumire, chiar daca Legea nr. 52/2011 nu obliga partile la respectarea unei forme scrise sau la indeplinirea unor alte conditii.

Atat contractul individual de munca, cat si contractul civil de locatiune reprezinta mo¬dalitati de prestare a muncii.

Ambele contracte au acelasi obiect: prestarea unei munci de catre persoana fizica (angajat), remunerarea (salarizarea) acestei munci de catre an¬gajator (beneficiar). In oricare dintre cele doua modalitati, salariatul (prestatorul) isi pune forta sa de munca la dispozitia angajatorului (beneficiarului), care la randul sau trebuie sa plateasca aceasta munca.

Potrivit art. 8. „(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale”. De astfel, un beneficiar al unui  contract civil de prestari servicii este remunerat si nu primeste salariu, pentru activitatea sa nu primeste vechime in munca si nici stagiu de cotizare iar raspunderea sa fata de beneficiarul lucrarii este civila (si nu disciplinara etc).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *