Go to ...

Observatorul Juridic

Sursa ta de informatii juridice

Ce trebuie sa stiti in legatura cu infiintarea unei Intreprinderi Individuale


Infiintare IIIntreprinderea Individuala (II) este definita de OUG Nr. 44/2008 drept o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica. Legea prevede ca o persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.

Cine poate infiinta o Intreprinderea Individuala

In primul rand, Intreprinderea Individuala este o intreprindere economica potrivita persoanelor care isi doresc sa inceapa o afacere mica intr-un domeniu in care au calificarea necesara. Activitatile economice pot fi desfasurate in toate domeniile, meseriile, ocupatiile sau profesiile pe care legea nu le interzice in mod expres pentru libera initiativa.

In al doilea rand, potrivit prevederilor legale (OUG Nr. 44/2008, art. 8, alin.1 ), pot desfasura activitati economice urmatoarele categorii de persoane:

  1. a) au implinit varsta de 18 ani;
  2. b) nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;
  3. c) au un sediu profesional declarat;
  4. d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

 

Etapele de infiintare a Intreprinderii Individuale

Completarea cererii de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma a denumirii Intreprinderii Individuale, reprezinta primul pas pe care trebuie sa il faceti in acest demers. Formularul se depune la ORCT si contine 3 denumiri de firma (numele scris in intregime la care adaugati sintagma „Intreprindere Individuala”).  Tot acum se achita si taxa de registru.

Urmatorul pas consta in stabilirea sediului profesional al Intreprinderii Individuale. Daca sediul profesional va fi stabilit intr-un apartament de bloc, este obligatoriu sa se obtina acordul Asociatiei de proprietari si al vecinlor.  

Potrivit OUG Nr. 44/2008, art 9,  pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca titularul intreprinderii individuale sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Urmeaza obtinerea specimenului de semnatura. Pentru aceasta este necesar ca titularul Intreprnderii Individuale sa se prezinte in fata unui notar.

Obiectul principal de activitate si obiectele secundare de activitate se aleg potrivit experientei si pregatirii profesionale a titularului pe care acesta trebuie sa le dovedeasca cu actele care le atesta: diplome, certificate, adeverinte, obtinute in urma absolvirii unei institutii de invatamant; cerificat de calificare profesionala, de competenta profesionala etc.

Ultima etapa pe care trebuie sa o faceti consta in inregistrarea efectiva la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in a carei raza teritorial se afla sediul profesional pe care l-ati stabilit si ridicarea de la Oficiul Registrului Comertului a certificatului de inmatriculare.

Ce acte trebuie sa contina dosarul pe care trebuie sa il depuneti la Oficiul Registrului Comertului

  • – cartea de identitate sau pasaport, fotocopii certificate olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul;
  • – dovada sediului profesional, copie legalizata, si acordul Asociatiei de proprietari si al vecinilor, daca este cazul;
  • – document/e care sa ateste pregatirea profesionala;

 

Cu exceptia documentelor mentionate, pe toate celelalte necesare le veti gasi la sediul Oficiului Registrului Comertului, sau de pe internet, pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv pe portalul ONRC.

  • – Cererea de inregistrare (original);
  • – Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
  • – Declaratia pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (completat formular tip, original).

 

Considerand ca ati infiintat o Intrepridere Individuala, este important sa aveti in vedere urmatoarele aspecte:

– potrivit OUG Nr. 44/2008, art. 26, persoana fizica titulara a intreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.

– de asemenea, potrivit art. 24, pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *