Go to ...

Observatorul Juridic

Sursa ta de informatii juridice

Concedierea: ce trebuie sa stiti despre preaviz


Dreptul MunciiArt. 75 din Codul muncii dispune ca persoanele concediate pentru inaptitudine fizica sau psihica, necorespundere profesionala (art. 61 lit. c si d) si pentru motive care nu tin de persoana lor (art. 65 si 66) au dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare. Concedierea dispusa fara acordarea acestui preaviz este lovita de nulitate absoluta. Conform Codului muncii, „in situatia in care in perioada de preaviz contractul este suspendat, termenul de preaviz va fi si el suspendat corespunzator, cu exceptia suspendarii in cazul absentelor nemotivate ale salariatului” (art. 75, alin. 3). Salariatul va trebui sa se prezinte la serviciu imediat ce cauza de suspendare inceteaza, absendand nemotivat va savarsi o abatere displinara ce se sanctioneaza cu desfacerea contractului individual de munca in temeiul art. 61 lit. a din Codul muncii. Pentru a se evita aceasta situatie, este necesar ca salariatul sa revina la locul de munca si sa isi desfasoare activitatea pana la expirarea termenului de preaviz. Expertiza oferita de o firma de contabilitate buna va poate veni in ajutor intr-un astfel de moment.
Faptul ca salariatului ii este adusa la cunostinta intentia angajatorului de a-i desface contractul individual de munca, nu ii va lua primului dreptul la protectie sociala a muncii si nici dreptul de alegere a meseriei si a locului de munca, altfel spus, salariatului nu ii va fi ingradit dreptul de a munci.
Salariatul poate renunta la preaviz nici prin act unilateral, nici in acord cu angaja¬torul intrucat s-ar infrange astfel dispozitiile art. 38 din Codul muncii conform caruia „salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”.
Codul muncii actual nu a preluat dispozitia inscrisa in Codul muncii anterior (art. 131 alin. 2), conform careia neacordarea preavizului legal nu atragea nulitatea masurii desfacerii contractului individual de munca, ci numai obligatia angajatorului de a-i plati salariatului „o indemnizatie egala cu salariul tarifar de incadrare pentru o jumatate de luna”. Astfel, in toate situatiile vizate de art. 75 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul este obligat sa acorde efectiv preavizul legal (contractual), neacordarea lui atragand nulitatea absoluta a concedierii (art. 78 din Codul muncii), chiar daca pe fond (sub toate celelalte aspecte) masura in discutie ar fi fost intru-totul temeinica si legala.
In fapt, prin preaviz se intelege instiintarea prealabila a salariatului ca urmeaza sa fie concediat. Aceasta instiintare nu reprezinta o decizie de concediere, deoarece prin intermediul sau nu se dispune incetarea contractului individual de munca. Ca urmare, impotriva ei nu se poate formula contestatie la instanta de judecata. Instiintarea respectiva, in care trebuie sa se inscrie termenul de preaviz, are scopul de a oferi salariatului posibilitatea de a-si cauta un altloc de munca, diminuandu-se astfel con¬secintele negative asupra lui pe care le-ar putea produce denuntarea unilaterala a contractului sau. Aceasta instiintare nu afecteaza exercitarea dreptului la munca si nu reprezinta o masura de natura sa modifice conditiile de incheiere sau executare a contractului ori sa determine, in sine, incetarea raportului de munca, precizeaza specialistii actefirma.ro
Nu se explude insa nici posibilitatea ca preavizul sa fie acordat prin insasi decizia de concediere, acesta urmand sa-si produca efectele dupa expirarea termenului sau legal ori contractual. De altfel, potrivit art. 76 alin. 1, lit. b, din Codul muncii, decizia de concediere trebuie sa contina in mod obligatoriu durata preavizului. Dar, si in acest caz, lipsa preavizului anterior concedierii si a dovezilor in acest sens, in cuprinsul deciziei de concediere echivaleaza cu nerespectarea dispozitiilor Codului muncii, si atrage sanctiunea nulitatii concedierii astfel efectuate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *